ที่อยู่ วัดทัศนารุณสุนทริการาม

วัดทัศนารุณสุนทริการาม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

จังหวัดกรุงเทพ 10400