ที่อยู่ วัดทอง

วัดทอง แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน

จังหวัดกรุงเทพ 10170