ที่อยู่ วัดทองเพลง

วัดทองเพลง แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน

จังหวัดกรุงเทพ