ที่อยู่ วัดทองเนียม

วัดทองเนียม แขวงหลักสอง เขตบางแค

จังหวัดกรุงเทพ 10160