ที่อยู่ วัดทองสุทธาราม

วัดทองสุทธาราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

จังหวัดกรุงเทพ 10800