ที่อยู่ วัดทองศาลางาม

วัดทองศาลางาม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ

จังหวัดกรุงเทพ 10160