ที่อยู่ วัดทองบน

วัดทองบน แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

จังหวัดกรุงเทพ 10120