ที่อยู่ วัดทองนพคุณ

วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน

จังหวัดกรุงเทพ