ที่อยู่ วัดทองธรรมชาติ

วัดทองธรรมชาติ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน

จังหวัดกรุงเทพ