ที่อยู่ วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม

วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพ 10530