ที่อยู่ วัดต้นปิน

วัดต้นปิน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100