ที่อยู่ วัดต้นตาลโตน

วัดต้นตาลโตน ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100