ที่อยู่ วัดตำหนัก

วัดตำหนัก ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100