ที่อยู่ วัดตะล่อม

วัดตะล่อม แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ

จังหวัดกรุงเทพ 10160