ที่อยู่ วัดตะกล่ำ

วัดตะกล่ำ แขวงหนองบอน เขตประเวศ

จังหวัดกรุงเทพ 10250