ที่อยู่ วัดตลิ่งชัน

วัดตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน

จังหวัดกรุงเทพ 10170