ที่อยู่ วัดตรีทศเทพ

วัดตรีทศเทพ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร

จังหวัดกรุงเทพ