ที่อยู่ วัดด่าน

วัดด่าน แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

จังหวัดกรุงเทพ