ที่อยู่ วัดดีดวด

วัดดีดวด แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

จังหวัดกรุงเทพ 10600