ที่อยู่ วัดดิสหงษาราม

วัดดิสหงษาราม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

จังหวัดกรุงเทพ 10400