ที่อยู่ วัดดาวดึงษ์

วัดดาวดึงษ์ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100