ที่อยู่ วัดดาวดึงษาราม

วัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด

จังหวัดกรุงเทพ