ที่อยู่ วัดดาวคะนอง

วัดดาวคะนอง แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ 10600