ที่อยู่ วัดดาวคนอง

วัดดาวคนอง แขวงบุคคโล เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ 10600