ที่อยู่ วัดดับภัย

วัดดับภัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200