ที่อยู่ วัดดอน

วัดดอน แขวงยานนาวา เขตสาทร

จังหวัดกรุงเทพ 10120