ที่อยู่ วัดดอนเมือง

วัดดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง

จังหวัดกรุงเทพ