ที่อยู่ วัดดอนชัย

วัดดอนชัย ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100