ที่อยู่ วัดดอนจั่น

วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50000