ที่อยู่ วัดดอกไม้

วัดดอกไม้ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

จังหวัดกรุงเทพ 10120