ที่อยู่ วัดดอกเอื้อง

วัดดอกเอื้อง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200