ที่อยู่ วัดดอกคำ

วัดดอกคำ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200