ที่อยู่ วัดดวงแข

วัดดวงแข แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน

จังหวัดกรุงเทพ 10330