ที่อยู่ วัดดวงดี

วัดดวงดี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200