ที่อยู่ วัดดงมูลเหล็ก

วัดดงมูลเหล็ก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700