ที่อยู่ วัดช่างเคี่ยน

วัดช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอ5125

จังหวัดเชียงใหม่