ที่อยู่ วัดช่องลม

วัดช่องลม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

จังหวัดกรุงเทพ 10120