ที่อยู่ วัดช่องนนทรี

วัดช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

จังหวัดกรุงเทพ 10120