ที่อยู่ วัดชิโนรสาราม

วัดชิโนรสาราม แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ