ที่อยู่ วัดชัยศรีภูมิ

วัดชัยศรีภูมิ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50300