ที่อยู่ วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน

จังหวัดกรุงเทพ 10330