ที่อยู่ วัดชัยพฤกษมาลา

วัดชัยพฤกษมาลา แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน

จังหวัดกรุงเทพ