ที่อยู่ วัดชัยชนะสงคราม

วัดชัยชนะสงคราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์

จังหวัดกรุงเทพ