ที่อยู่ วัดชมพู

วัดชมพู ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50300