ที่อยู่ วัดชนะสงคราม

วัดชนะสงคราม แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร

จังหวัดกรุงเทพ 10200