ที่อยู่ วัดฉัตรแก้วจงกลณี

วัดฉัตรแก้วจงกลณี แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด

จังหวัดกรุงเทพ 10700