ที่อยู่ วัดจินดิตวิหาร

วัดจินดิตวิหาร แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา

จังหวัดกรุงเทพ