ที่อยู่ วัดจันทาราม

วัดจันทาราม แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ