ที่อยู่ วัดจันทวงศาราม

วัดจันทวงศาราม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

จังหวัดกรุงเทพ 10240