ที่อยู่ วัดจันทร์ใน

วัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

จังหวัดกรุงเทพ 10120